Sjezdovka a snowpark »

Provozní předpisy sjezdovka

Provozní řád společnosti FK 9 s.r.o. ve ski areálu Kocourov

 1. Společnost FK9 s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Ski areálu v Kocourově, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a Provoznímu řádu společnosti FK9 s.r.o. Dodržování Provozního řádu mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby určené provozovatelem.

 2. Zakoupením jízdenky na vlek se účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené smluvní podmínky dané přepravním řádem. Účastník přepravy je povinen při zakoupení jízdenky si překontrolovat všechny údaje na jízdence. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

 3. Účastník přepravy je povinen mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby se s ní prokázat. Dále je povinen účastník dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.

 4. Náhrada jízdného, nebo jeho části se poskytuje v případě výpadku elektrického proudu trvajícího déle jak 2 hodiny.

 5. Požadavek na zlevněné jízdné musí být pokladnímu nahlášen před zakoupením jízdenky. Nárok na zlevněnou jízdenku mají osoby s průkazem ZTP a zaměstnanci záchranných sborů.

 6. Na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, nebo které ohrožují ostatní návštěvníky areálu.

 7. Provoz vleku pro veřejnost je denně od 9.30 do 20.30hod.

 8. Během jízdy na vleku není dovoleno přepravovat děti v náručí, na zádech, v podpaží, vystupovat z trasy lyžařského vleku, umožnit přistoupení další osoby, křižovat trasu lyžařského vleku či jinak ohrožovat sebe a jiné osoby.

 9. Pěším turistům je zakazán pohyb na sjezdové trati s výjimkou žáků účastnících se výuky lyžování s povolením společnosti FK 9 s.r.o.

 10. Pořadí na vleku určuje oprávněná osoba.

 11. Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařského vleku.

 12. Návštěvník sjezdových tratí je povinen svou jízdu přizpůsobit svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. Předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran a za bezpečné předjetí ručí předjíždějící. Návštěvník sjezdových tratí nesmí zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí.

 13. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník za to, že vyučovaní žáci neohrožují ostatní lyžující veřejnost.Komerční lyžařské školy mohou provozovat svoji činnost v areálu pouze s písemným souhlasem jednatele FK9 s.r.o.

 14. Pokud nebude návštěvník sjezdových tratí dodržovat výše uvedené pokyny může být vyloučen z provozu oprávněnou osobou.

 15. Vjezd do ski areálu mají povolena pouze vozidla zásobování, horské služby, návštěvníků ski areálu popř. osoby s povolením oprávněné osoby ski areálu.